Hệ điều hành

Windows 10 Fall Creators 1709 bản chính thức 64 bit Windows 10 Fall Creators 1709 bản chính thức 64 bit

Kích thước: N/A

Tải bộ cài đặt Windows 10 Fall Creators 1709 64 bit file ISO

Windows 7 Professional SP1 64 bit Windows 7 Professional SP1 64 bit

Kích thước: N/A

Tải bộ cài đặt Windows 7 Professional SP1 64 bit file ISO.

Windows 7 Professional SP1 32 bit Windows 7 Professional SP1 32 bit

Kích thước: N/A

Tải bộ cài đặt Windows 7 Professional SP1 32 bit file ISO.

Windows USB/DVD Download Tool Windows USB/DVD Download Tool

Kích thước: 2.54 MB

Windows 7 USB/DVD Download Tool Công cụ tạo bộ và copy bộ cài đặt Windows 7, Windows 10 vào USB của bạn từ file ISO.

Liên hệ với chúng tôi