Tiện ích hệ thống

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng TeamViewer

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng TeamViewer

TeamViewer là phần mềm quản lý máy tính từ xa, bạn có thể điều khiển máy tính người khác thông qua internet hoặc người khác có thể điều khiển máy tính của bạn một cách dễ dàng.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng UltraViewer

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng UltraViewer

UltraViewer là một phần mềm cho phép người dùng điều khiển máy tính khác từ xa qua môi trường Internet. UltraViewer hoạt động tương tự như phần mềm khá quen thuộc là TeamViewer mà các kỹ thuật viên máy tính dùng để hỗ trợ khách hàng cài phần mềm hay sửa lỗi máy tính từ xa thông qua mạng Internet.

Liên hệ với chúng tôi