Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng UltraViewer

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng UltraViewer

UltraViewer là một phần mềm cho phép người dùng điều khiển máy tính khác từ xa qua môi trường Internet. UltraViewer hoạt động tương tự như phần mềm khá quen thuộc là TeamViewer mà các kỹ thuật viên máy tính dùng để hỗ trợ khách hàng cài phần mềm hay sửa lỗi máy tính từ xa thông qua mạng Internet.

Liên hệ với chúng tôi