Hỗ trợ kỹ thuật

Dọn dẹp Windows 10 sau khi cập nhập, giảm dung lượng ổ C

Dọn dẹp Windows 10 sau khi cập nhập, giảm dung lượng ổ C

Sau khi cập nhập Windows 10 lên phiên bản mới, ổ cài đặt Windows 10 (Thường là ổ C) dung lượng tăng đột biến. Ổ C có thêm thư mục Windows.old và một số tệp tin cài đặt khác...

Lỗi mất thư mục Documents, thư mục Downloads - Khôi phục thư mục Documents, thư mục Download

Lỗi mất thư mục Documents, thư mục Downloads - Khôi phục thư mục Documents, thư mục Download

Làm thế nào để khôi phục thư mục Documents, thư mục Downloads về mặc định do bị xóa hoặc di chuyển đến vị trí khác.

Liên hệ với chúng tôi