Revo Uninstaller Portable (Free)Revo Uninstaller Portable (Free)

Revo Uninstaller là một tiện ích gỡ cài đặt phần mềm miễn phí. Nó có tính năng mạnh mẽ để gỡ bỏ các chương trình đã được cài đặt: Quét và xóa các tập tin, regedit, thư mục còn sót lại sau khi gỡ cài đặt...

- Kích thước: 8.9 MB