Đọc file shs trên Windows 7Đọc file shs trên Windows 7

SHS là dạng file scrap được tạo ra khi copy nội dung từ file Microft Office và dán trực tiếp ra desktop hoặc Computer.

- Kích thước: 0.01 MB