Dọn dẹp Windows 10 sau khi cập nhập, giảm dung lượng ổ C

Sau khi cập nhập Windows 10 lên phiên bản mới, ổ cài đặt Windows 10 (Thường là ổ C) dung lượng tăng đột biến. Ổ C có thêm thư mục Windows.old và một số tệp tin cài đặt khác...

Sử dụng trình quản lý dọn dẹp rác Disk Cleanup của Windows để dọn dẹp ổ cài đặt WIndows 10, xóa thư mục Windows.old.

Disk Cleanup là một tiện ích tích hợp sẵn trong Windows được thiết kế nhằm mục đích để giải phóng không gian lưu trữ trên ổ đĩa cứng máy tính.


Mở My Computer click chuột phải vào ổ cài đặt Windows 10. Thường thì là ổ C:


Bước 1: Click chuột phải vào ổ C và bấm chọn "Properties".


Bước 2: Bấm chọn "Disk Cleanup".


Bước 3: Bấm chọn "Clean up system files" để dọn dẹp tệp hệ thống Windows 10.


Bước 4: "Disk Cleanup" đang quét các tệp hệ thống.

Quá trình này sẽ mất đôi chút thời gian của bạn. Vui lòng chờ.


Bước 5: Sau khi quét xong các tệp hệ thống.

Bạn vui lòng tick vào danh sách các mục cần dọn dẹp. Bạn nên chọn tất cả.


Máy tính của tôi Disk Cleanup sau khi quét hệ thống thì có thể dọn dẹp ~33GB. Nếu bạn còn phân vân chưa xác định được xóa hay không xóa thư mục nào thì vui lòng tham khảo mục Giải thích ở cuối bài viết.


Bước 6: Bấm "Delete Files" để xác nhận quá trình.


Bước 7: Quá trình dọn dẹp sẽ mất thời gian phụ thuộc vào

các tệp hệ thống và cấu hình máy tính của bạn.


Đối với một số trường hợp "Disk Cleanup" sẽ cảnh báo nếu bạn dọn dẹp các tệp tạm thời

thì sẽ không thể khôi phục về phiên bản trước. Bấm "Yes" để xác nhận quá trình.

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*